,,V týž čas, kdy velké armády obléhaly Minas Tirith, vojsko Sauronových spojenců, které dlouho ohrožovalo hranice krále Branda, překročilo řeku Carnen a Brand byl zatlačen zpátky do Dolu. Tam se mu dostalo pomoci trpaslíků a na úpatí Hory byla velká bitva…” J.R.R. Tolkien, Návrat Krále.

Bitva u Ereboru je kontaktní fantasy dřevárnou, inspirovanou bitvou z Tolkienova díla ,,Pán Prstenů: Návrat Krále”. Akce cílí na hráče, kteří mají rádi silný příběh, velké střety celých armád, akční úkoly a living fantasy. Během bitvy v závějích sněhu spolu svedou bitvu lidé z Dolu a Ereborští trpaslíci proti Sauronovým skřetům a lidem z východu. I zde na Severu se rozhodne o vítězi Války o Prsten, a osudu Středozemě.
Hra samotná bude probíhat od sobotního ráno do odpoledních hodin. Bitvě bude předcházet povinná předherní příprava (vysvětlování pravidel, kontrola vybavení apod.). Na akci bude možné přijet již v pátek odpoledne V sobotu po bitvě bude probíhat oslava v hospodě. V neděli ráno je plánovaný odjezd. Zaujala Vás naše bitva? Tak čtěte dál...

Kdy: 7-9.2. 2020
Kde: Terezín, Ústecký kraj

TRPASLÍCI Z EROBORU

LIDÉ Z MĚSTA DOL

MORDORŠTÍ SKŘETI

LIDÉ Z VYCHODU

Trpaslíci z Ereboru

,,Baruk Khazâd! Khazâd ai-mênu!” zakřičel Dáin Železná noha, král pod Horou a Durinova lidu. Ereborští trpaslíci vytáhli na pomoc svým sousedům z města Dol, kteří byli napadení Sauronovými vojsky. Tím vypukla Válka o Prsten i na Severu. Z jihu přicházejí zprávy a velké armádě kráčející k Minas Tirith, taktéž elfí král Thranduil a jeho lesní říše v Temném hvozdu byla napadena. Po tom, co Sauronova armáda rozprášila město Dol, trpaslíci i lidé se stáhli zpět k Hoře. Pod Ereborem se teď schyluje v bitvě, která by mohla rozhodnout o osudu celé Středozemě.

Lidé z města Dol

Už zaťukal drozd a vítr z jihu přináší zlověstné hřmění. Všichni už vědí, co se blíží. Zvědi se už v krajině nemohou pohybovat tak volně jako dřív a zprávy váznou, ale v zásadě se shodují – na Jihu roste zlo, které Středozem už dávno nezažila.

Mordorští skřeti

,,Maukum!” Sauronova armáda dospěla ke městu Dol, který vypálila a zatlačila jeho obyvatele k Osamělé hoře. Brány Ereboru jsou teď jedinou překážkou pro Nepřítele, která stojí mezi ním a ovládnutím Severu Středozemě. Tito skřeti patří k Sauronovým výtvorům - jde o odrůdu uruků, kterou si Nepřítel vypěstoval ve své temné pevnosti Barad-dûr. Jsou mnohem větší a surovější než obyčejní skřeti. Jejich pleť bývá často tmavší, ovšem i zde se najdou výjimky..

Lidé z Východu

Na Sauronovo volání uslyšely krom skřetů i některé lidské duše. Snadno uvěřily slibům a podlehly strachu. Když se vrátil Sauron, poklonili se mu všechny kmeny a klany které spolu po staletí válčily a pod novými vojevůdci se chystají změnit Středozem. Pláně na východ od Osamělé hory víří tisíce koní, vozů a hord východnanů. V pestrobarevných kabátcích i zdobeni jen kožešinami, oděni v brnění nepodobné žádnému jinému. Ti dnes rabují a již dostávají první odměny za své služby: z kapitánů jsou vévodové ve službách Oka. Východňané si myslí, že se brzy stanou pány zotročených svobodných národů Středozemě.

Pravidla

Každý účastník, včetně velitelů, je povinen přečíst si pravidla a dodržovat je. Hráč, který pravidla poruší, může být organizátorem ze hry vyloučen a vykázán z tábora bez nároku na vrácení registračního poplatku. Během akce platí zákony České republiky a místní vyhlášky. Jejich neznalost neomlouvá. Účastnit se bitvy mohou pouze osoby starší 18ti let.

Boj a zbraně

Bojovým systémem je tzv. kekel (hraní reálného zranění, padání na zem). Zásahovou plochou je celé tělo, kromě krku, obličeje a rozkroku. Do hlavy se smí pouze sekat, nikoliv bodat nebo střílet do obličeje. Na nezásahové plochy je zakázáno cíleně útočit či útok na ně naznačovat. Bodat na ostatní zásahové plochy se smí zbraněmi k tomu určenými. Je dovoleno navalovat se štítem a povalit soupeře na zem. Útočit hranou štítu, neměkčenými částmi zbraní je zakázáno. Je povoleno zápasit, je však zakázáno páčit. Kopání je povoleno pouze do štítu.

Zbraně, u kterých je to možné, je povoleno chytnout za toporo. Chytá se zásadně za dřevěnou část zbraně, kde nehrozí odtržení měkčení. Je ovšem zakázáno nepříteli zbraň silou vyrvat či s ní manipulovat. Boj přizpůsobte zbroji a stavu soupeře. Za zranění zodpovídá hráč, jehož zbraň je způsobila.

Zbraně

V bitvě je povoleno používat pouze zbraně schválené organizátorem. Organizátoři si vyhrazují právo jakoukoliv zbraň neschválit bez udání důvodu. Zbraně pravidelně kontrolujte a v případě, že se zbraň poškodí v průběhu bitvy, ji opravte nebo vyměňte. Aby byla zbraň schválena, musí být bezpečná, vzhledově zapadat do světa Pána Prstenů a splňovat specifika sepsaná níže.

Specifika:

  • Kopí, píky a bodnosečné zbraně musí být lehce měkčené i na nebojové straně ratiště.
  • Ze střelných zbraní jsou povoleny pouze luky a kuše. Ty mohou mít maximální nátah 15 kg. Šípy a šipky musí splňovat standardy pro B5A. Z vrhacích zbraní jsou povolena kopí a praky, projektil do praku musí být celý z měkkého materiálu.

Povinné vybavení

Pokud chcete být vpuštěni do hry, musíte splnit následující:

  • Kostým, zbraně a vybavení do tábora, odpovídající armádě, za kterou jste přihlášeni.
  • Všichni hráči, včetně střelců, jsou povinni nosit přilbu a ochranu trupu (minimálně vycpávanici). Doporučujeme si přivézt i ochranu rukou, alespoň kožené rukavice.
  • Vaše zbroje musí být bezpečné (tzn. žádné ostré hrany atd.). Pokud při kontrole vybavení shledáme vaši zbroj nebezpečnou, nevpustíme vás do hry!
  • Všichni hráči musí mít vlastní stylovou nádobu na vodu!
  • Před hrou proběhne kontrola vybavení.

Během akce platí kostýmová povinnost pro všechny účastníky (bojové, nebojové i fotografy). Účastník bez patřičného vybavení nebude vpuštěn do hry ani do tábořiště. Veškerá vaše výbava musí zapadat do světa Pána Prstenů (ostatní věci budou označeny za rušivé, a takový účastník nebude vpuštěn do tábora, ani do hry).

Za rušivý či mizerný kostým se považuje: Kostým nezapadající do světa Pána Prstenů, kostým (byť částečně) vytvořený z moderního oblečení či umělých materiálů rozpoznatelných na první pohled (například flitry na přilbách, PVC zbroje, umělé kožešiny).

Táboření

Je zakázáno tábořit jinde, než na místech určených organizátory. Spát bude možné pouze v historických stanech, nebo kasematech. Pro spaní pro vás zařídíme slámu. Pokusíme se zajistit pro vás co nejvíce prostoru v kasamatách, bohužel momentálně nemůžeme slíbit, kolik místa bude. Pro ty co se nevejdou zařídíme velký vytápěný stan (je možné spát i ve vlastním). Sledujte náš facebook, brzy tam přibudou nové informace. Během hry nechceme vidět žádné moderní odpadky (PET lahve, různé obaly apod.).

Organizátoři nezajišťují jídlo (kromě herního oběda), v táboře však bude hospoda, kde si účastníci budou moci koupit jídlo a pití. Během hry je zakázáno konzumovat alkohol. Po celou dobu hry platí zákaz užívání drog zakázaných státem.

Je zakázáno během hry kouřit a manipulovat s ohněm. Ohniště budou předem připraveny organizátory, je zakázáno zakládat jiná ohniště.

Registrace

Všichni bojoví účastníci musí být registrováni předem. Registrace na místě bude dostupná pouze pro nebojové účastníky. Toto neplatí pro děti do dvanácti let v doprovodu rodičů - ty registrované být nemusí a účast na akci mají zdarma.

Bitvy se mohou zúčastnit pouze hráči starší osmnácti let. Nikdo mladší osmnácti let bojovat nebude, může ale přijet jako nebojový doprovod (ovšem společně se svým zákonným zástupcem).

Každý účastník je povinen si s sebou přivézt občanský průkaz (či ekvivalentní doklad totožnosti) a kartičku zdravotní pojišťovny. Registrace bude spuštěna 22. listopadu 2019.
Limit u každé armády je 40 bojujících.

Bojový

550,- pro přihlášené do 24. prosince.
650,- pro přihlášené po 25. prosinci včetně, do 20. ledna.
750,- pro přihlášené po 21. lednu, včetně.

Nebojový

200,- pro přihlášené do 24. prosince.
250,- pro přihlášené po 25. prosinci včetně, do 20. ledna.
300,- pro přihlášené po 21. lednu, včetně.

Cena akce

Uhrazení poplatku:

Po registraci pošlete bezhotovostní platbu na účet.
Číslo účtu: 2800532055 / 2010

Variabilní symbol:

Vaše telefonní číslo, které jste vyplnili do reg. formuláře.

Poznámka pro příjemce:

Erebor - Jméno a příjmení

Při zadávání platby postupujte pečlivě, všechna pole musí být vyplněna správně a pravdivě, aby bylo možné spárovat platby a registrace. Registrační poplatek je třeba zaplatit nejpozději 10 dní po registraci. Kdo nestihne zaplatit včas, bude smazán. V případě zrušení účasti se již zaplacený registrační poplatek nevrací, je však možné ho převést na jinou osobu.

Proč platí nebojoví účastníci?

Většina nákladů je spojená s lokací a tábořištěm, které nebojoví účastníci využívají stejně jako bojující hráči. Pokud budete chtít bitvu pouze zcela pasivně sledovat, budete se muset přesunout mimo bojiště. Na bojiště můžete vstoupit jako doprovod některé z armád či fotograf, a také nám můžete pomoci se ztvárněním cizích postav.