,,Věk lidí skončil...”


Vítejte na stránkách Bitvy na Pelennorských polích, hry vznikající pod hlavičkou projektu Osudy Středozemě. Bitva na Pelennorských polích je kontaktní fantasy dřevárnou, inspirovanou stejnojmennou bitvou z Tolkienova díla “Pán prstenů: Návrat Krále”.

Akce cílí na hráče, kteří mají rádi silný příběh, velké střety celých armád, akční úkoly a living fantasy. Během bitvy trvající noc a den se spolu utkají armády Západu se Sauronovými vojsky, a rozhodnou nejen o osudu Gondoru, ale i celé Středozemě.

Akce je ve stylu living fantasy - všichni účastníci musí mít stylovou táborovou výbavu (historické stany, skřetí chýše apod.), včetně nádobí. Do bitvy pak musí mít kostým odpovídající armádě, za kterou bojují.

Hra samotná bude probíhat od pátečního večera do sobotního odpoledne. Bitvě bude předcházet předherní příprava (vysvětlování pravidel, kontrola vybavení apod.), která se bude konat v pátek odpoledne. Na akci bude možné přijet díky pátečnímu státnímu svátku, již ve čtvrtek. V sobotu po bitvě bude probíhat oslava v hospodě. Na neděli ráno je plánovaný odjezd.

Zaujala Vás naše bitva? Tak čtěte dál...

Kdy: 11. - 13.9. 2020
Kde: Obec Horky u České Lípy.

Armády

Gondor

Rohanští jezdci

Skřeti

Lid z Haradu a Rhûnu

Na Bitvě na Pelennorských polích se vyskytují 4 armády. Jsou jimi Gondor, Rohan, Skřeti a Lid z Haradu a Rhunu.

Kapitán Faramir byl zraněn, jednotky bránící pevnosti Rammas Echor byly rozprášeny, několika menším skupinám se podařilo utéct a schovat do okolí, i s jejich milovaným kapitánem. Nyní je čeká těžký úkol, musí projít přes pole až do bílého města a donést bezvládné Faramirovo tělo jeho otci, Denethorovi II., správci Minas Tirith. Snad ještě je šance na záchranu jejich města… tahle bitva rozhodne o osudu Středozemě.

Praporec, který vyslal král Theoden před hlavním vojem, byl nucen se ukrýt v lesích, když nedokázal zastavit nepřítele v ochranném pásmu Rammas Echor, vybudovaného kolem bílého města. Hlavní část rohanské armády se již blíží k Pelennorským polím, praporec však ještě chvíli musí vydržet. Skřeti jezdce neustále pronásledují. Jak dlouho ještě dokáží těm stvůrám odolat ?

Nečisté stvůry, hlavní páteř Sauronovy armády. Se symboly rudého oka a Černokněžného krále se blíží k bílému městu s jediným cílem - zničit vše a zabít každého, kdo se jim připlete do cesty. Věk lidí skončil, čas skřetů nastal. Zrůdy pochodující pod bičem temného pána přinášejí zkázu Gondoru a celé Středozemi.

Sauron se na tuto válku připravoval dlouho, shromáždil všechny své síly, aby si podmanil Středozemi. Ovšem v jeho vojsku neslouží pouze skřeti, ale i lidé, kteří podlehli svodům Nepřítele. Volání Prstenu ve válce proti Gondoru vyslyšeli jižani z Haradu a východňané z Rhûnu. Všichni teď míří směrem k Bílému městu, ať už ze strachu ze Saurona, či za vidinou “zbohatnutí” při rabování Gondorských měst a vesnic. I ve zdejší armádě však můžeme narazit na skřety… Temný pán se nejspíše chtěl pojistit, že jej nikdo nezradí.

Nájezdníci z Haradu - nebezpeční lidé žijící kočovným životem jsou potomky Černých Númenorejců, kteří přišli na území Haradu z Númenoru.

Lidé z Rhûnu stejně jako jižané z Haradu, slouží Sauronovi. Byli jím ovládnuti již ve druhém věku a když po svém znovupovstání začal Sauron opět shromažďovat své služebníky, opět se k němu připojili v boji proti Svobodným národům Středozemě.

Pravidla

  • Boj a zbraně
  • Povinné vybavení
  • Táboření

Pravidla

Každý účastník, včetně panovníků, je povinen přečíst si pravidla a dodržovat je.
Hráč, který pravidla poruší, může být organizátorem ze hry vyloučen a vykázán
z tábora bez nároku na vrácení registračního poplatku.

Povinné vybavení

Akce je ve stylu living fantasy - všichni účastníci musí mít stylovou táborovou výbavu (historické stany, skřetí chýše apod.), včetně nádobí. Do bitvy pak musí mít kostým odpovídající armádě, za kterou bojují. Moderní vybavení a stany nejsou povoleny.

Všichni hráči, včetně střelců, jsou povinni nosit kovovou přilbu a ochranu trupu (minimálně vycpávanici/prošívanici/krzno). Doporučujeme si přivézt i ochranu rukou, alespoň kožené rukavice. Vaše zbroje musí být bezpečné (tzn. žádné ostré hrany atd.). Pokud při kontrole vybavení shledáme vaši zbroj nebezpečnou, nevpustíme vás do hry! Před hrou proběhne kontrola vybavení.

Během akce platí kostýmová povinnost pro všechny účastníky (bojové, nebojové i fotografy). Účastník bez patřičného vybavení nebude vpuštěn do hry, ani do tábořiště. Veškerá vaše výbava musí zapadat do světa Pána Prstenů (ostatní věci, jako například symbol nilfgaardské slunce budou označeny za rušivé, a majitel kostýmu nebude vpuštěn do tábora, ani do hry).

Za rušivý či mizerný kostým se považuje: Kostým nezapadající do světa Pána Prstenů, kostým (byť částečně) vytvořený z moderního oblečení či umělých materiálů rozpoznatelných na první pohled (například flitry na přilbách, PVC zbroje, umělé kožešiny).

Boj a zbraně

Bojovým systémem je tzv. kekel (hraní reálného zranění, padání na zem). Zásahovou plochou je celé tělo, kromě krku, obličeje a rozkroku. Do hlavy se smí pouze sekat, nikoliv bodat nebo střílet do obličeje. Na nezásahové plochy je zakázáno cíleně útočit či útok na ně naznačovat. Bodat na ostatní zásahové plochy se smí zbraněmi k tomu určenými. Je dovoleno navalovat se štítem a povalit soupeře na zem. Útočit hranou štítu nebo neměkčenými částmi zbraní je zakázáno. Je povoleno zápasit, je však zakázáno páčit. Kopání je povoleno pouze do štítu.

Zbraně, u kterých je to možné, je povoleno chytnout za toporo. Chytá se zásadně za dřevěnou část zbraně, kde nehrozí odtržení měkčení. Je ovšem zakázáno nepříteli zbraň silou vyrvat. Boj přizpůsobte zbroji a stavu soupeře. Za zranění zodpovídá hráč, jehož zbraň je způsobila.

Zbraně

V bitvě je povoleno používat pouze zbraně schválené organizátorem. Organizátoři si vyhrazují právo jakoukoliv zbraň neschválit bez udání důvodu. Zbraně pravidelně kontrolujte a v případě, že se zbraň poškodí v průběhu bitvy, ji opravte nebo vyměňte. Aby byla zbraň schválena, musí být bezpečná, vzhledově zapadat do světa Pána Prstenů a splňovat specifika sepsaná níže.

Specifika
  • Kopí, píky a bodnosečné zbraně musí být lehce měkčené i na nebojové straně ratiště.
  • Ze střelných zbraní jsou povoleny pouze luky a kuše. Ty mohou mít maximální nátah 15 kg. Šípy a šipky musí splňovat standardy pro B5A. Z vrhacích zbraní jsou povolena kopí a praky, projektil do praku musí být celý z měkkého materiálu.
  • Omezujeme délku dlouhých sečných a drtivých zbraní - takže halapartny a danaxy mohou být max. 2,5m dlouhé, včetně cepů.
  • Hlavice šípů a šipek musejí být připevněné k týblu, lepidlem či páskou - nesmějí být oddělitelné.

Táboření

Je zakázáno tábořit jinde než na místech určených organizátory. Spát bude možné pouze ve vlastních historických stanech (v případě, že nevlastníte dobový stan, napište nám, pokusíme se společně něco vymyslet). Pro spaní pro vás zařídíme slámu. Během hry nechceme vidět žádné moderní odpadky (PET lahve, různé obaly apod.).

Organizátoři nezajišťují jídlo (kromě herního oběda), v táboře však bude hospoda, kde si účastníci budou moci jídlo a pití koupit. Během hry je zakázáno konzumovat alkohol. Po celou dobu hry platí zákaz užívání drog zakázaných státem. Je zakázáno během hry kouřit a manipulovat s ohněm. Ohniště budou předem připravena organizátory, je zakázáno zakládat jiná ohniště.

Cena akce

Cena pro bojové účastníky je 550,-

Cena pro nebojové účastníky je 250,-

Od 1.srpna 2020 se zvyšuje cena akce o 100,- pro všechny účastníky, přihlášené po tomto datu.

Uhrazení poplatku

Po registraci pošlete bezhotovostní platbu na účet.
Číslo účtu: 2901438025 / 2010
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo,
které jste vyplnili do reg. formuláře.
Poznámka pro příjemce: "BNPP" + Jméno a příjmení

Při zadávání platby postupujte pečlivě, všechna pole musí být vyplněna správně a pravdivě, aby bylo možné spárovat platby a registrace.
Zaplatit je třeba do 31. července 2020. Kdo nestihne zaplatit do tohoto data, bude smazán.
V případě zrušení účasti se již zaplacený registrační poplatek nevrací,
je však možné ho převést na jinou osobu.

Proč platí nebojoví účastníci?

Většina nákladů je spojená s lokací a tábořištěm, které nebojoví účastníci využívají stejně jako bojující hráči. Pokud budete chtít bitvu pouze zcela pasivně sledovat, budete se muset přesunout mimo bojiště. Na bojiště můžete vstoupit jako doprovod některé z armád či fotograf, a také nám můžete pomoci se ztvárněním cizích postav.

Všichni bojoví účastníci musí být registrováni předem.
Registrace na místě bude dostupná pouze pro nebojové účastníky.
Toto neplatí pro děti do dvanácti let v doprovodu rodičů - ty registrované být nemusí a účast na akci mají zdarma.
Bitvy se mohou zúčastnit pouze hráči starší osmnácti let.
Nikdo mladší osmnácti let bojovat nebude, může ale přijet jako nebojový doprovod (ovšem společně se svým zákonným zástupcem).
Každý účastník je povinen si s sebou přivézt občanský průkaz (či ekvivalentní doklad totožnosti) a kartičku zdravotní pojišťovny.

Registrace bude spuštěna 28. února 2020.
Limit u každé armády je 40 bojujících.

Autoři

Osudy Středozemě - Projekt inspirovaný knižním dílem J.R.R. Tolkiena,
zaměřený na tvorbu larpů, dřeváren a dalších zážitkových akcí s Tolkienovskou tématikou.
O dalších hrách, které pod Osudy Středozemě připravujeme, si můžete přečíst na našem Facebooku.
Také brzy zprovozníme web projektu jako takového


Jan Wollmann - Vedoucí projektu

Tolkienovu Středozem si zamiloval okamžitě, když jako malý zhlédl první díl Jacksonovy filmové adaptace Pána Prstenů. Většinu Tolkienových knih si přečetl ještě před nástupem do druhé třídy a chtěl se stát součástí těch neuvěřitelných příběhů. Autorsky se kromě Osudů podílel na Fantasy Táborech skupiny Academia Draconica, či liniové bitvě Rošáda od spolku Rolling. Larpům a dřevárnám se věnuje, protože ho baví a je přesvědčen, že to má smysl.

Martin Philipp

Má rád Středozem a bitvy zrovna tak, takže se rozhodl chopit příležitosti. Larpy hraje od roku 2012 a od roku 2014 i organizuje. Podílí se na sérii pražských jednodenek Trnové království, jinak tvoří hlavně obsahové larpy. Na Bitvě na Pelennorských polích má na starosti design hry.

Karolína Serbousková

V posledních dvou letech se podílela na organizaci Bitvy pěti armád a rozhodla se, že chce čerpat zkušenosti u dalších organizátorských týmů. V týmu Bitvy na Pelennorských polích se stará především o administrativu a komunikaci s hráči. Kromě bitev ji baví hlavně obsahové larpy, gin a úterní scházení se s pražskými larpery.

Marie Vaňková

Stará se o korekturu tekstů.


Osudy Středozemě

Projekt inspirovaný knižním dílem J.R.R. Tolkiena, zaměřený na tvorbu larpů, dřeváren a dalších zážitkových akcí s Tolkienovskou tématikou. O dalších hrách, které pod Osudy Středozemě připravujeme, si můžete přečíst na našem Facebooku. Také brzy zprovozníme web projektu jako takového.


osudystredozeme@gmail.com

bnpp.osudy@gmail.com

Číslo účtu: 2901438025 / 2010

www.facebook.com/osudystredozeme

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

Generálním partnerem Bitvy na Pelennorských polích 2019 je Rolling,
spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her.
O jeho činnosti si můžete přečíst na jeho webových stránkách,
případně na a Facebooku,

Bitva pěti armád

Bitva pěti armád neboli B5A je akce inspirovaná stejnojmennou událostí v knize Hobit od J.R.R.Tolkiena. Bitva začínala před dvaceti lety jako skautská akce, dnes je to největší dřevárna v České republice a sjíždí se na ni larpeři i dřevárníci z celé země.